Разликата между популярните фирми, занимаващи се с подбор на персонал и бизнес консултантство и Хаунд Консултинг е именно в индивидулания подход. Всеки един клиент получава профил, специфичен единственио и само за него. С помощта на този профил, Хаунд Консултинг намира най- опитните и добри кадри за исканите позиции, или присъства по време на работната дейност и съставя бизнес план за развитие, взимайки в предвид всички силни и слаби страни на бизнеса.

Едно от най-големите предимства на компанията е, че можем да предложим партньорство с водещи компании в други браншове, с главната цел да улесни Вашата работа. Стремим се да затворим изцяло кръга, който е нужен за започването и управлението на успешния бизнес.Човешки Ресурси

- Създаване на индивидуален профил на кадри.
- Опеделяне нуждите на персонала и мениджмънта.
- Провеждане на work-shops, фокусирани върху индивидуалните проблеми на компанията.
- Мотивация и Тийм Билдинг.

Подбор на персонал

- Изготвяне на обяви за работа.
- Подбор на специализиран персонал.
- Провеждане на входни и изходни интервюта.
- Изготвяне на специализирани тестове за позиции.

Счетоводни Услуги

- Професионални счетоводни услуги.
- ТРЗ услуги.
- Закриване на фирма/ликвидация.
- Обявяване на ГФО (Годишен финансов отчет).
- Създаване на годишни данъчни декларации.
- Подаване на интрастат декларации.
- Администриране на персонал.
- Годишно счетоводно и данъчно приключване.
- Счетоводни консултации.
- Ревизиране на документи и други.

Регистрация на нова фирма

- Регистрация на ООД.
- Регистрация на ЕООД.
- Регистрация на ЕТ.
- Регистрация на фирма по ДДС.
- Регистрация на фирма онлайн.

Партньори

bg_BG